Efter midsommar 2020 gör vi ett uppehåll med att hämta och ta emot möbler och andra prylar till Återbruket.
Detta pga att vi kommer att genomföra en flytt till en annan lokal under oktober månad och vi behöver få ned antalet saker i butiken inför flytten.